Kulturjournalistik

Kulturjournalistik Kulturjournalistik defineres her som journalistik og kritik, der beskæftiger sig med kunstarter som scenekunst, musik, film, litteratur og billedkunst – forskere begynder dog fra 2010 at inddrage celebrity-, mad- og livsstilsjournalistik i kulturjournalistikken. Kulturjournalistikken kan inddeles i to typer: 1) Lanceringsjournalistikken – den produktorienterede serviceoplysning om aktuelle koncerter, film, udstillinger eller scenekunst. Forhåndsomtalen holdes […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anders Lange
Supplerende læsning

Gripsrud 1999, Larsen, L.O. & Knapskog 2004, Jørgensen, J.C. 1994 og 1999, Bech-Karlsen 1991, Nørgaard Kristensen & Fromm 2011

Reference

Bech-Karlsen, Jo (1991). Kulturjournalistikk. Avkobling eller tilkobling? Oslo: Universitetsforlaget

Gripsrud, Jostein (1999). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2002; 3. udg. 2007; 4. udg. 2011] [Da.overs. 2005]

Gripsrud, Jostein (2005). Mediekultur, mediesamfund. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel [2. Rev. udg. 2010]

Jørgensen, John Chr. (1994). Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906. København: Fisker & Schou. [Disputats]

Jørgensen, John Chr. (1999). Sprogblomster i spinatbedet. En bog om kritikersproget. København: Fremad

Larsen, Leif Ove & Knapskog, Karl (red.) (2004). Søkelys på kulturjournalistikk. Bergen: Bergen Universitetsforlag

Nørgaard Kristensen, Nete & From, Unni (2011). Kulturjournalistik – Journalistik om kultur. København: Samfundslitteratur