Journalistiske genrer

Journalistiske genrer De journalistiske genrebetegnelser er ikke fast forankrede i sikre kriterier, og opfattelsen af genrerne er foranderlig. Genrebegrebet spiller ikke den store rolle i den daglige journalistik: “I redaktionerne snakker man ikke ret meget om genrer i det daglige. Man taler om “historier”.” (Meilby 1996:65). Genrebestemmelser bliver normalt fremstillet som hørende til to typer: […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kolstrup
Supplerende læsning

Roksvold 1997; Kolstrup 2005

Reference

Kolstrup, Søren (2005). “Telling the News. Danish Newspapers 1873 – 1941/2000.” I: Høyer, Svennik & Pöttger, Horst (red.). Diffusion of the News Paradigm 1850-2000. Göteborg: Nordicom

Meilby, Mogens (1996). Journalistikkens grundtrin. Fra ide til artikel. Aarhus: Ajour [Seneste genoptr. 2009]

Ringoot, Roselyne & Utard, Jean-Michel et al. (2009). Les genres journalistiques. Savoir et savoir-faire. Paris: l'Harmattan

Roksvold, Thore (1997). Avissjangrer over tid. Fredriksstad: Institutt for Journalistikk