E-mail

E-mail Softwareformat til filoverførsel mellem personer via computere, udviklet i 1971 af Ray Tomlinson, der indførte @-symbolet (kommercielt “at”) til at adskille brugerens navn fra netværks-serverens. E-mailen er det tidligste eksempel på brugen af computere som kommunikationsredskab mellem personer. Den næsten synkrone (nærsynkrone) skriftlige kommunikation danner grundlag for en stadigt pågående genreudvikling, der manifesteres i […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Supplerende læsning

Crystal 2001, Baron 2008

Reference

Baron, Naomi S. (2008). Always on. Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press

Crystal, David (2001). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press