E-læring

E-læring Bruges i dag om anvendelsen af digitale medier i undervisning. Begrebet er opstået i forlængelse af og til dels præget af 1980’ernes bestræbelser på at etablere digitalt baseret fjernundervisning, men er i de senere år ofte blevet knyttet mere sammen med nyere læringsteori, der lægger vægt på de studerendes egen aktivitet frem for det, […]

Log ind for at læse videre.