Affordance

Affordance Affordance betegner en favorabel relation mellem en organisme og dens omgivelser. Mens stejle skrænter er favorable for geder, er de mindre favorable for elefanter. Begrebet er  skabt af psykologen J.J. Gibson (1979) for at forklare organismernes brug af sanseapparatets selektionsmekanismer. Begrebet blev overført til menneske-maskine-interaktionsteorien af Donald Norman (1988), der bruger det om bestræbelsen […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Norman 1988, Hutchby 2001a og 2001b

Reference

Gibson, James J. (1979/1986). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin. [Genudg. Hillsdale, N.J./London: Lawrence Erlbaum, 1986]

Hutchby, Ian (2001a). Conversation and technology. From the Telephone to the Internet. London: Polity

Hutchby, Ian (2001b). “Technologies, Texts and Affordances.” Sociology, 35 (2), s. 441-456

Norman, Donald A. (1988). The Psychology of Everyday Things. New York: Basic [Genudg. som Norman (1998)]

Norman, Donald A. (1998). The Design of Everyday Things. Cambridge, Mass.: MIT Press [Genudg. m. nyt forord af Norman (1988)]