Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Oluf Jørgensen
Supplerende læsning

Eggen 2002, Frøbert 2000, Jørgensen, O. 2011, Kierulf & Rønning 2009, Schaumburg-Müller 2003

Reference

Eggen, Kyrre (2002). Ytringsfrihet. Vernet om ytringsfriheten i norsk rett. Oslo: Cappelen Akademisk

Frøbert, Knud Aage (2000). Massemediernes frihed og ansvar. 3. udg. København: Greens Jura

Jørgensen, Oluf (2011). Mediejura. Det handler om informations- og ytringsfrihed. Aarhus: Ajour

Kierulf, Anine & Rønning, Helge (red.) (2009). Freedom of Speech Abridged? Göteborg Nordicom

Schaumburg-Müller, Sten (2003). Presseret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag