Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Baym, Nancy (2000). Tune in, log on. Soaps, fandom, and online community, Newbury Park, Calif.: Sage

Fielding, Nigel G.; Lee, Raymond M. & Blank, Grant (red.) (2009). The SAGE Handbook of Online Research Methods. London/Thousand Oaks, Calif.: Sage

Gotved, Stine (1999). Cybersociologi – det samme på en anden måde. Sociologisk Institut, Københavns Universitet [Ph.d.-afhandling]

Hine, Christine (2000). Virtual Ethnography. London: Sage

Hine, Christine (red.) (2005). Virtual Methods. Issues in Social Research on the Internet. Oxford: Berg

Holmgaard Christensen, Lars (2002). “Undskyld, men hvor er feltet? Feltarbejde og deltagende observation i virtuelle opgivelser.” I: Hviid Jacobsen, Michael; Kristiansen, Søren & Pieur, Annick (red.) Liv, Fortælling, Tekst. Aalborg. Aalborg Universitetsforlag

Jones, Steve (red.) (1999). Doing Internet Research. Critical Issues and Methods for Examining the Net. Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Kozinets, Robert V. (1998), “On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyberculture.” I: Alba, Joseph & Hutchinson, Wesley (red.). Advances in Consumer Research, 25. Provo, Utah: Association for Consumer Research, s. 366-371

Kozinets, Robert V. (2002), “The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities.” Journal of Marketing Research, 34, s. 61-72

Larsen, Malene Charlotte (2010). Unge og online sociale netværk: En neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser. Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation [Ph.d.-afhandling]

Markham, Annette N. (1998). Life Online: Researching Real Experience in Virtual Space. Lanham, Md./Plymouth: AltaMira

Markham, Annette N. & Baym, Nancy (red.) (2009). Internet Inquiry - Conversations about method. Thousand Okas, Calif./London: Sage

Rheingold, Howard (1993). The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. New York: Addison Wesley [2. rev. udg. 2000, MIT Press]