Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Solveig Schmidt
Reference

Asmussen, Kaj (1998). Når du selv skal skrive det. Skriveprocessen fra første anslag til sidste punktum. København: Grafisk Litteratur

Harms Larsen, Peter (2003). De levende billeders dramaturgi. Bd. 1. Fiktionsfilm. Bd. 2. TV. København: DR Multimedie

Kramhøft, Peter (2000). Journalistik med omtanke. Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journalistik. Aarhus: Ajour

Meilby, Mogens (1996). Journalistikkens grundtrin. Fra ide til artikel. Aarhus: Ajour [Seneste genoptr. 2009]