Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Flemming Svith
Supplerende læsning

van Eijk 2005, de Burgh 2000/2008

Reference

Breivik, Fritz L. & Gynnild, Astrid (2007). “Indre motivasjon som premiss for undersøkende journalistikk.” Paper fremlagt ved NORMEDIA 2007 – 18. Nordiske konference for medie- og kommunikationsforskning, Helsingfors 16.-19. august 2007

de Burgh, Hugo (red.) (2000/2008). Investigative journalism – Context and practice. London: Routledge [2. udg. 2008 med Paul Bradshaw (red.)]

Ekström, Mats; Johansson, Bengt & Larsson, Larsåke (2006). “Journalism and Local Politics. A study of scrutiny and accountability in Swedish journalism.” Journalism Studies 7 (2), s. 292-311

Ettema, James S. & Glasser, Theodore L. (1985). “On the Epistemology of Investigative Journalism.” Communication, 8 (2), 1985, s. 183-206 [Genoptr. i Adam, V & Clark, Roy Peter (red.) (2005). Journalism: The Democratic Craft. New York: Oxford University Press, s. 126-140]

Meilby, Mogens & Minke, Kim (1983). Når sandheden skal frem. Metoder i grundig journalistisk research. København: Borgen

van Eijk, Dick (red.) (2005). Investigative Journalism in Europe. Amsterdam: Vereniging van Onderzoeksjournalisten