Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Preben Sepstrup
Supplerende læsning

Goldsmith 2002, Karsholt 2001, Kirby & Marsden 2006

Reference

Goldsmith, Russell (2002). Viral marketing - Get your audience to do your marketing for you. Harlow: Prentice Hall/Pearson

Karsholt, Erich (2001). “Sponsering.” I: Hansen, Flemming; Lauritsen, Gitte Bach & Grønholdt, Lars (red.). Kommunikation, Mediaplanlægning og Reklamestyring. Bd. 2.  Danske reklamemedia. København: Samfundslitteratur, s. 202-219

Kirby, Justin &  Marsden, Paul (red.)(2006). Connected Marketing - The viral, buzz and word of mouth revolution. Burlington, Mass./Oxford: Butterworth-Heinemann

Sepstrup, Preben & Fruensgaard Øe, Pernille (2010). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning. 4. udg. Aarhus: Academica