Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Asp, Kent (1986). Mäktiga massmedier; Studier i politisk opinionsbildning. (Göteborg studies in politics, 13). Stockholm: Akademilitteratur. [Disputats]

Couldry, Nick; Hepp, Andreas & Krotz, Friedrich (red.) (2009). Media events in a global age. London: Routledge

Dwyer, Tim (2010) Media Convergence. (Issues in Cultural and Media Studies). Maidenhead: McGraw-Hill

Finnemann, Niels Ole (2006b). “Public space and the Co-Evolution of Digital and Digitized Media.” Media and Politics, fælles temanummer af Tidsskriftet Politik, 9 (2), og Mediekultur, 40

Finnemann, Niels Ole (2011). “Mediatization Theory and Digital Media.” Communications. European Journal of Communication Research, 36 (1), s. 67-89

Hjarvard, Stig (2008). En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. København: Samfundslitteratur

Krotz, Friederich (2007). “Creating a National Holiday. Media Events, Symbolic Capital and Symbolic Power.” [Fremlagt ved konferencen Media Events, Globalization and Cultural Change, 6.-7. juli 2007, Universität Bremen. Trykt i: Couldry, Nick; Hepp, Andreas & Krotz, Friedrich (red.) (2009). Media events in a global age. London: Routledge]

Lundby, Knut (red.) (2008). Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-Representations in New Media. New York: Peter Lang

Schulz, Winfried (2004). “Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept.” European Journal of Communication, 19 (1), s. 87-101

Thompson, John. B. (1995). The Media and Modernity. Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 2001]

Thompson, John B. (2001). Medierne og Moderniteten. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel