Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Gorm Larsen
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Allingham, Peter; Brandt, Per Aage & Rosenbaum, Bent (red.) (2002). Set fra sidste punktum. Tekst og udsigelse i semiotisk perspektiv. København: Borgen

Banfield, Ann (1982). Unspeakable Sentences. Narration and representation in the language of fiction. Boston/London: Routledge & Kegan Paul

Benveniste, Émile (1966/1974). Problèmes de linguistique générale. Bd. 1 (1966) og bd. 2 (1974). Paris: Gallimard. [Udvalg på svensk i: Människan i språket. Stockholm, 1995]

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. 1990; London: Routledge]

Booth, Wayne C. (1961/1983). The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press. [2. udg. (1983)]

Brandt, Per Aage & Johansen, Jørgen Dines (1971). “Om tekstanalyse.” I: Johansen, Jørgen Dines (red.). Analyser af dansk kortprosa. Bd. 1. København: Borgen

Ducrot, Oswald (1984). Le dire et le dit. Paris: Minuit

Genette, Gérard (1979). Introduction à l’architexte. Paris: Seuil [Genudg. samm. m. Fiction et diction. (2004)]

Genette, Gérard (1991). Fiction et diction. Paris: Seuil [Eng. overs. 1993]

Genette, Gérard (1993). Fiction & Diction. Overs. af Catherine Porter. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Grambye, Christian & Sonne, Harly (1980). “Grundbegreber i nyere tekstvidenskab – med særligt henblik på tekstanalystisk praksis.” Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 18 (1), s. 64-93

Greimas, A. J. & Cortés, Joseph (1979/1986). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. (Bd. 1, 1979; bd. 2, 1986)] [Da. overs. 1988]

Greimas, A. J. & Cortés, Joseph (1988). Semiotik. Sprogteoretisk ordbog. Da. red. Per Aage Brandt og Ole Davidsen; overs. af Per Aage Brandt m. fl. Aarhus: Aarhus universitetsforlag

Hamburger, Käte (1957/1968). Die Logik der Dichtung. Stuttgart: Ernst Klett. [2. udv. udg. 1968.] [Eng. overs. 1973/1993]

Hamburger, Käte (1973/1993). The Logic of Literature. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [2. rev. udg. 1993]

Harms Larsen, Peter (1990). Faktion – som udtryksmiddel. København: Amanda

Nølke, Henning, Fløttum, Kersti & Norén, Coco (2004). ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie linguistique. Paris: Kimé

Metz, Christian (1991). L’énonciation impersonnelle ou le site du film. Paris: Klincksieck

Reitan, Rolf (1999). “Balzacs fælde. Who can tell the dancer from the dance?” Kritik, 32 (142), s. 63-72

Rosenbaum, Bent (2000). Tankeformer og talemåder. København: Multivers

Simon, Jean-Paul & Vernet, Marc (red.) (1983). Enonciation et cinéma. Paris: Seuil

Togeby, Ole (2003). Fungerer denne sætning. Funktionel dansk sproglære. København: Gad

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur