Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Hanne Bruun
Se også Live
Supplerende læsning

Meyrowitz 1979

Reference

Ellis, John (1982/1993). Visible fictions. Cinema, television, video. London: Routledge. [Rev.udg. 1993]

Goffman, Erving (1956/1959). The Presentation of Self in Everyday Life. 1.udg. University of Edinburgh, 1956. Ny udg. New York: Doubleday, 1959] [Norsk/Da. overs. 1974/1992]

Goffman, Erving (1974/1992). Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo: Pax. Rev. overs. 1992: Vore rollespil i hverdagen.  Pax/Hans Reitzel

Meyrowitz, Joshua (1979). “Television and Interpersonal Behavior.” I: Gumpert, Gary & Cathcart. Robert (red.) Inter/Media.  Interpersonal Communication in a Media World. New York: Oxford University Press, s. 56 - 77 [3.udg. 1986]

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press

Scannell, Paddy (1995). “For a Phenomenology of Radio and Television.” Journal of Communication, 45 (3), s. 4-19