Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Stig Hjarvard
Supplerende læsning

Holm, Svith & Kartveit 2008, Schlesinger 1978 [1987]

Reference

Barkin, Steve Michael (2003). American television news. The media marketplace and the public interest. New York: M.E. Sharpe

Hjarvard, Stig (1999b). Tv-nyheder i konkurrence. København: Samfundslitteratur

Holm, Hans-Henrik; Svith, Flemming & Kartveit, Kate (red.) (2008). Når nyheder bliver til – på DR og TV 2. Aarhus: Ajour

Küng-Shankleman, Lucy (2000). Inside the BBC and CNN. Managing Media Organizations. London: Routledge

Schlesinger, Philip (1978). Putting 'reality' together. BBC News. London: Methuen [2. udg. 1987]