Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Newcomb 2004, 2007, Vande Berg & Wenner 1991

Reference

Bredsdorff, Thomas; Jørgensen, John Chr. & Klysner, Finn (red.) (1979). Anmelderi. Teater og litteratur i pressen siden 1880. København: Fremad

Fengler, Susanne (2002). Medienjournalismus in den USA. (Wissenschaftsforum, 9) Konstanz: UVK [Universitätsverlag Konstanz]

Newcomb, Horace (1974). TV: The Most Popular Art. Garden City, N.Y.: Anchor Doubleday

Newcomb, Horace (red.) (2007). Television: The Critical View. 7. udg. Oxford/New York: Oxford University Press. [1. udg. 1976]

Vande Berg, Leah R. & Wenner, Lawrence A. (1991). Television Criticism. Approaches and Applications. New York: Longman

Wright Lund, Cecilie (2005):  Kritikk og kommers. Kulturdækningen i skandinavisk dagspresse. Oslo, Universitetsforlaget