Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Stig Hjarvard
Supplerende læsning

Mortensen 2008, Hjarvard 2009, Søndergaard 2006

Reference

Hjarvard, Stig (2009). “Dansk tv og presse under globalt pres.” I: Marcussen, Martin & Ronit, Karsten (red.). Globaliseringens udfordringer. København: Hans Reitzel, s. 170-196

Mortensen, Frands (2008c). “Catch 22: Privatisering af TV 2 versus EU's regler om statsstøtte.” Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 233-248

Søndergaard, Henrik. (2000). “TV 2 som hybridkanal.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Søndergaard, Henkrik (red.). TV 2 på skærmen. København: Samfundslitteratur, s. 29-62

Søndergaard, Henrik (2006). “TV som institution.” I: Hjarvard, Stig (red): Dansk TV's historie. København: Samfundslitteratur, s. 25-64