Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Jakob Steensig
Supplerende læsning

Steensig 2005, Kvale 1997

Reference

Kvale, Steinar (1997). InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel [Genoptr. 2008]

Steensig, Jakob (2005). “Transskription.” I: Femø Nielsen, Mie & Beck Nielsen, Søren (red.). Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur, s. 175-200