Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Vestergaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

de Beaugrande, Robert-Alain & Dressler, Wolfgang Ulrich (1981). Introduction to Text Linguistics. London: Longman

Bex, Tony (1996). Variety in Written English. Texts in society: societies in text. London: Routledge

Halliday, M.A.K. & Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in English. London: Longman

Hjelmslev, L. (1963/1973). Sproget. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 21) København: Berlingske Forlag [2. udv. udg. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 80), 1973. Genoptr. Museum Tusculanum, 1984]

Longacre, Robert E. (1992). “The Discourse Strategy of an Appeals Letter.” I: Mann, William C. & Thompson, Sandra A. (red.). Discourse Description. Diverse Linguistic Analyses of a Fund-Raising Text. (Pragmatics & Beyond New Series, 16). Amsterdam: John Benjamins, s. 109-130

Martin, James Robert (1992). English Text: System and Structure. Amsterdam: John Benjamins

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur