Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kjørup
Supplerende læsning

Kjørup 2002: 55-76, Kress & van Leeuwen 2001

Reference

Barthes, Roland (1964). “Rhetorique de l’image.” Communications, 4, s. 40-51. [Eng. overs. 1977; da. overs. 1980]

Barthes, Roland (1977). “Rhetoric of the Image.” I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1980). “Billedets retorik.” Overs. af Jørgen Mønster Petersen. I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation. Bd. 1. København: Medusa, s. 42-57

Goodman, Nelson (1968). Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis, Ind.: Bobbs-Merrill [Genoptr. London: Oxford University Press, 1969] [2. udg. Indianapolis, Ind.: Hackett, 1976]

Kjørup, Søren (1978). “Pictorial Speech Acts.” Erkenntnis, 12, s. 55-71

Kjørup, Søren (1989). “Die sprachliche Verankerung des Bildes.” Zeitschrift für Semiotik, 11 (4), s. 305-317

Kjørup, Søren (2002). Semiotik. København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Hodder Arnold