Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Christiansen, H.-C. 2000, 2001, Christiansen, H.-C. & Magnussen 2006

Reference

Christiansen, Hans-Christian (2000). “Forskning i tegneserier.” Mediekultur, 30 , s. 5-18

Christiansen, Hans-Christian (2001). Tegneseriens æstetik. København: Museum Tusculanum. [Rev. udg. af ph.d.-afhandling]

Christiansen, Hans-Christian, & Magnussen, Anne (2006). “Tegneserieanalyse.” I: Rose, Gitte & Christiansen, Hans-Christian (red.). Analyse af billedmedier – en introduktion. København: Samfundslitteratur [2. udg. 2009]