Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kolstrup
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Arndt, Hans (2003). Sproget. Hverdagens mirakel. Aarhus: Univers

Kjørup, Søren (2002). Semiotik. København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til Tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur