Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Brynjolfsson, Hu & Smith 2003, Anderson, Chr. 2006

Reference

Anderson, Chris (2006). The long tail. Why the future of business is selling less of more. Boston, Mass.: Hyperion [Da. overs. 2007]

Anderson, Chris (2007). Den lange hale. Om fremtidens forretningssucces: at sælge mindre af mere. Overs. af Mikael Ørting Kristiansen. København: Gyldendal

Brynjolfsson, Erik; Hu, Yu J. & Smith, Michael D. (2003). “Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at Online Booksellers.” Management Science, 49 (11), s. 1580–1596