Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Roy Langer
Supplerende læsning

Karremans, Stroebe & Claus 2006, Pratkanis 1992

Reference

Bar, Moshe & Biederman, Irving (1998). “Subliminal Visual Priming.” Psychological Science 9, 6, s. 464-469

Karremans, Johan C.; Stroebe, Wolfgang & Claus, Jasper (2006). “Beyond Vicary's Fantasies: The Impact of Subliminal Priming and Brand Choice.” Journal of Experimental Social Psychology, 42, s. 792-798

Key, Wilson Bryan (1973). Subliminal seduction: Ad media's manipulation of a not-so-innocent America. New York: Signet

Packard, Vance (1957). The Hidden Persuaders. New York: D.K. McKay [Genoptr. 1980 og 2007 m. ny indl. af Mark Crispin Miller] [Da.overs. 1958]

Packard, Vance (1958). De skjulte fristere. Overs. af Tørk Haxthausen. København: Gyldendal

Pratkanis, Anthony R. (1992). “The Cargo Cult Science of Subliminal Persuasion.” Skeptical Inquirer, 16 (3), s. 260-272

Pratkanis, Anthony; Eskenazi, Jay & Greenwald, Anthony (1994). “What You Expect is What You Believe (But Not Necessarily What You Get): A Test of the Effectiveness of Subliminal Self-Help Audiotapes.” Basic and Applied Social Psychology, 15 (3), s. 251-276

Smith, Kirk H. & Rogers, Martha (1994). “Effectiveness of Subliminal Messages in Television Commercials: Two experiments.” Journal of Applied Psychology, 79 (6), s. 866-874