Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Casper Tybjerg
Reference

Cousins, Mark (2004). The Story of Film. London: Pavillion [2. udv. udg. 2011] [Da. overs. 2005]

Cousins, Mark (2005). Filmens historie. Overs. af Néné La Beet og Lorens Juul Madsen. København: Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck

Cousins, Mark (red.) (2011). The Story of Film: An Odyssey. [Box-set med 5 dvd’er]

Thompson, Kristin & Bordwell, David (1994/2009). Film History. An Introduction. Boston: McGraw-Hill [2. udg. 2002; 3. udg. 2009]

Tybjerg, Casper (1995). “Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel.” MedieKultur, 23, s. 41-53