Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Vestergaard
Supplerende læsning

Chambers, Trudgill & Schilling-Estes 2004, Arndt 2003:kap. 12

Reference

Arndt, Hans (2003). Sproget. Hverdagens mirakel. Aarhus: Univers

Chambers, J.K.; Trudgill, Peter & Schilling-Estes, Natalie (red.) (2004). The Handbook of Language Variation and Change. London: Blackwell [1. udg. 2002]

Hjelmslev, L. (1963/1973). Sproget. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 21) København: Berlingske Forlag [2. udv. udg. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 80), 1973. Genoptr. Museum Tusculanum, 1984]

Saussure, Ferdinand de (1916). Cours de linguistique generale.  Udg. af Charles Bally og Albert Sechehaye i samarb. m. Albert Riedlinger. Paris: Laussanne [Eng.overs. 1959 og 1983]

Saussure, Ferdinand de (1959).Course in General Linguistics. Overs. af Wade Baskin. New York: The Philosophical Library

Saussure, Ferdinand de (1983). Course in General Linguistics. Overs. og ann. af Roy Harris. London: Duckworth