Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Vestergaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Andersen, John Edelsgaard (1989). Sproghandlinger – på dansk. København: Dansklærerforeningen

Atelsek, Jean (1981). “An anatomy of opinions.” Language in society, 10, s. 217-215

Austin, J.L. (1962b). How to Do things with Words. Red. af G.J. Warnock. Oxford: Clarendon Press [Da. overs. 1997]

Austin, J.L. (1997). Ord der virker. Overs. og indl. af John E. Andersen og Thomas Bredsdorff. København: Gyldendal

Bredsdorff, Thomas (1992). “Efterskrift.” I: Holberg, Ludvig.  Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Udg. m. efterskr. af Thomas Bredsdorff. København: Dansklærerforeningen

Drotner, Kirsten; Bruhn Jensen, Klaus; Poulsen, Ib & Schrøder, Kim (1996). Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen

Ekström, Mats (red.) (2008). Mediernas språk. Stockholm: Liber

Femø Nielsen, Mie (red.) (2001b). Profil og offentlighed. Public relations for viderekomne. København: Samfundslitteratur

Miller, Joseph Hillis (2001). Speech Acts in Literature. Stanford: Stanford University Press

Petrey, Sandy (1990). Speech Acts and Literary Theory. New York: Routledge

Pratt, Mary Louise (1977). Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse. Bloomington, Indiana University Press

Ross, John R. (1970). “On declarative sentences.” I: Jacobs, Roderick A. & Rosenbaum, Peter S. (red.). Readings in English Transformational Grammar. Waltham, Mass.: Blaisdell, s.  222–272 [Genudg. i: Napoli, Donna Jo & Emily Norwood Rando, Emily Norwood (red.) (1979). Syntactic Argumentation. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s. 30-90]

Searle, John R. (1969). Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press

Searle, John R. (1976). “The classification of illocutionary acts.” Language in Society, 5, s. 1-24 [Genoptr. i Searle (1979)]

Searle, J.R. (1979). Expression and meaning. Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press

Wierzbicka, Anna (1987). English speech act verbs. A semantic dictionary. Sydney: Academic

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur