Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Mie Femø Nielsen
Supplerende læsning

Hansen, L. 2007

Reference

Femø Nielsen, Mie (2007). “Kan spin undersøges empirisk?” I: Widell, Peter & Dalvad Berthelsen, Ulf (red.). 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet, s. 181-190

Femø Nielsen, Mie (2009). “En sproglig vinkel på politisk spin.” Dansk Noter

Femø Nielsen, Mie & Kock, Christian (2007a). “Hvad er spin?” I: Buchhave, Brit; Høybye, Anne; Lund, Martin & Wagner, Stine (red.). Politisk spin: Political spin. København: Akademisk Forlag, s. 19-35

Femø Nielsen, Mie & Kock, Christian (2007c). “Sproglige spinteknikker.” I: Buchhave, Brit; Høybye, Anne; Lund, Martin & Wagner, Stine (red.). Politisk spin: Political spin. København: Akademisk Forlag, s. 63-74

Gravengaard, Gitte (2008). “En nyhed er en nyhed”. Et studium i journalistisk praksis og selvforståelse med fokus på fravalg. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Hansen, Lotte (2007). – og spin. København: Gyldendal