Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Anker Brink Lund
Se også Avis Magasinpressen
Supplerende læsning

Brink Lund 2005, Bille Hansen m.fl. 2005

Reference

Bille Hansen, Trine m.fl. (2005). Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 1964. København: AKF Forlaget

Brink Lund, Anker (2005). Fagpressen i den journalistiske fødekæde. Bd. 1-4. København: Dansk Fagpresse