Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Orla Vigsö
Supplerende læsning

Bundgaard 2007a

Reference

Bundgaard, Peer (2007). “Narratologi.” I: Thellefsen, Torkild & Sørensen, Bent (red.). Livstegn. Encyclopædi semiotik.dk. København: Haase, s. 210-215

Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris: Larousse [Da. overs. 1974]

Greimas, A. J. (1970). Du sens. Essais semiotiques. Paris: Seuil [Eng. overs. 1987]

Greimas, A. J. (1974). Strukturel semantik. Overs. af Gudrun Hartvigson. København: Borgen

Greimas, A. J. (1987). On meaning. Selected writings in semiotic theory. Overs. af Paul J. Perron & Frank H. Collins; indled. ved Paul J. Perron. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press

Propp, Vladimir Ja. (1928). Morfologija skazki. Moskva: Nauka [Eng. overs. 1958/1968; da. overs. i uddr. 1974]

Propp, Vladimir Ja. (1958/1968). Morphology of the Folktale. Overs. af  Laurence Scott; indled. ved Svatava Pirkova-Jakobson. Indiana University. [2. udg. rev. overs. ved Louis A. Wagner; indled.ved Alan Dundes. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1968]

Propp, Vladimir Ja. (1974). “Eventyrets morfologi.” [Uddrag] Overs. af Gunhild Agger. I: Grodal, Torben Kragh; Madsen, Peter & Røder, Viggo (red.). Tekststrukturer. En indføring i tematisk og narratologisk tekstanalyse. København: Borgen