Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Collin 2003

Reference

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966/1987). The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday/Harmondsworth: Penguin [Genoptr. 1987] [Da. overs. 1972/1992 og 2004]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1972/1992). Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling. Overs. af Anne Diemer & Erik Lyng. København: Lindhardt & Ringhof [2. udg. 1992]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (2004). Den sociale konstruktion af virkeligheden. en vidensociologisk afhandling. Overs. af Morten Visby. København: Akademisk Forlag

Collin, Finn (2003). Konstruktivisme. (Problemer, positioner og paradigmer). København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Hacking, Ian (1999). The Social Construction of What? Cambridge, Mass.: Harvard University Press. [Sve. overs. 2000]

Hacking, Ian (2000). Social konstruktion av vad? Overs. af Bengt Hansson. Stockholm: Thales

Hviid Jacobsen, Michael (2001). “Konstruktionen af socialkonstruktivismen – begrebsforvirring og terminologisk anarki i sociologien.” Distinktion, 2 (3), s. 111-132

Luhmann, Niklas (1996). Die Realität der Massenmedien. 2. udv. udg. Opladen: Westdeutscher Verlag. [Eng. overs. 2000b; Da. overs. 2002]

Luhmann, Niklas (2000a). Sociale systemer. Grundris til en almen teori. Overs. af John Cederstrøm, Nils Mortensen & Jens Rasmussen; indl. ved Jens Rasmussen. København: Hans Reitzel

Luhmann, Niklas (2000b): The Reality of the Mass Media. Overs. af Kathleen Cross. Oxford: Polity/Stanford, Calif.: Stanford University Press

Luhmann, Niklas (2002). Massemediernes realitet. Overs. af Nils Mortensen. København: Hans Reitzel

Rasborg, Klaus (2004). “Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi.” I: Fuglsang, Lars & Bitsch Olsen, Poul (red.) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. København: Roskilde Universitetsforlag

Thomas, William I. & Thomas, Dorothy S. (1928). The child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Knopf

Wenneberg, Søren Barlebo (2000). Socialkonstruktivisme – positioner, problemer og perspektiver. København: Samfundslitteratur