Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Se også Bourdieu, Pierre
Supplerende læsning

Nørgaard Kristensen & From 2009

Reference

Eide, Martin (1992). Den fjerde servicemakt. Noter til forståelse av norsk veilednings- og kampanjejournalistikk. Institutt for Massekommunikasjon, Universitetet i Bergen

Eide, Martin & Knight, Graham (1999). “Public/Privat Service. Service journalism and the Problems of Everyday Life.”  European Journal of Communication, 14 (4), s. 525-548

From Jacobsen, Peter (2005). “Servicejournalistikken: Et bud på en udvidet forståelse af publikums ønsker til lokalstof.” Update.dk [Opr. publ. 2000; sidst rev. 2005] [Web-publ. <http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00108523> (Set 08.09.13)]

From, Unni (2007). “Forbruger- og livsstilsjournalistik. En analyse af nytte og nydelse i journalistikken.” MedieKultur. Journal of media and communication research, (42/43), s. 35-46

 Hjarvard, Stig (1995). “Servicejournalistikkens udbredelse i dagspressen.” I: Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati. (Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg). København: Statens Information

Kabel, Lars & Sparre, Kirsten (red.) (1999). Nye nyheder. Om nyhedsjournalistik og nyhedsdækning i dagblade, radio, TV og online. Aarhus: Ajour

Nørgaard Kristensen, Nete (2009). “Kulturstoffet: Stjerner, hjerter og medieprofilering.” I: Brink Lund, Anker; Willig, Ida & Blach-Ørsten, Mark (red.). Hvor kommer nyhederne fra? Den journalistiske fødekæde i Danmark før og nu. Aarhus: Ajour, s. 121-132

Nørgaard Kristensen, Nete & From, Unni (2011). Kulturjournalistik - Journalistik om kultur. København: Samfundslitteratur