Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Kim Schrøder
Supplerende læsning

Gustafsson 2009, Bruhn Jensen 1995, Gall Jørgensen 1993, Larsen, P. 1980

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (1995). The Social Semiotics of Mass Communication. London: Sage

Gall Jørgensen, Keld (1993). Semiotik. En introduktion. København: Gyldendal

Gustafsson, Jan (2009). “Semiotik.” I: Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens Lautrup (red.). Kommunikationsteori. En grundbog. København: Hans Reitzel, s. 127-146

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, 7. Genoptr. som “Encoding/Decoding” i: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Hodge, Robert & Kress, Gunther (1988). Social Semiotics. Cambridge: Polity

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold

Larsen, Peter (1980). “Reklame og retorik.” I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation.  Bd. 2. København: Medusa, s. 438-465