Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lotte Dam
Supplerende læsning

Wille 2007:kap. 8, Arndt 2003:kap. 9

Reference

Arndt, Hans (2003). Sproget. Hverdagens mirakel. Aarhus: Univers

Fauconnier, Gilles (1994). Mental Spaces. Aspects of meaning construction in natural language. 2. udg. Cambridge: Cambridge University Press. [1. udg. MIT Press, 1987. Overs. fra Espaces mentaux. Aspects de la construction du sens dans les langues naturelles. (1984)]

Hjelmslev, Louis (1943/1966). Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København: Københavns Universitet. [Genoptr. Akademisk Forlag, 1966; Nyt genoptr. Lingvistkredsen i København (C.A. Reitzel, 1993). [Eng. overs. 1953/1963]

Johnson-Laird, Philip N. (1983). Mental Models. Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness. Cambridge: Cambridge University Press

Langacker, Ronald W. (1987/1991). Foundations of Cognitive Grammar. Bd. 1: Theoretical prerequisites. (1987). Bd. 2: Descriptive application. (1991) Stanford, Calif.: Standford University Press

Lyons, John (1977). Semantics. Bd. I-II. Cambridge: Cambridge University Press

Ogden, Charles Kay & Richards, Ivor Armstrong (1923). The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language Upon Thought and of the Science of Symbolism. London: Routledge & Kegan Paul

Talmy, Leonard (2000). Toward a cognitive semantics. Bd. 1: Concept structuring systems. Bd. 2: Typology and process in concept structuring. Cambridge, Mass.: MIT Press

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur