Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter David Bordwell
Reference

Arnheim, Rudolf (1932). Film als Kunst. Berlin: Ernst Rowohlt [Eng. overs. 1957/1969]

Arnheim, Rudolf (1936). Radio. The Art of Sound. London: Faber & Faber [1. udg. af Rundfunk als Hörkunst, udg. på tysk 1979]

Arnheim, Rudolf (1954/1974). Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. (The New Version). Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press [Rev. og udv. udg. 1974; genoptr. 1984]

Arnheim, Rudolf (1957/1969). Film as Art. Berkeley: University of California Press. [Rev. udg. 1969; genoptr. 1984. Omarb. udg. af Film als Kunst, 1932]