Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Christa Thomsen
Supplerende læsning

Blom Andersen 2008

Reference

Beck, Ulrich (1986). Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Da. overs. 1997]

Beck, Ulrich (1997). Risikosamfundet. På vej mod en ny modernitet. Overs. af Klaus Rasborg. København: Hans Reitzel