Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Gitte Luk
Supplerende læsning

Mogensen, K. 2000, Bech-Karlsen 2000, Borker & Brøndgaard 2001

Reference

Bech-Karlsen, Jo (2000). Reportasjen. Oslo: Universitetsforlaget

Borker, Lisbet & Brøndgaard, Povl Erik (red.) (2001). Avisreportagen fra Cavling til Sabroe. København: Dansklærerforeningen

Mogensen, Kirsten (2000). Arven. Journalistikkens traditioner, normer og begreber. København: Roskilde Universitetsforlag