Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh 2007, Parente 2006, Mostov m.fl. 2002

Reference

De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie & Van den Bergh, Joeri (2007). Marketing Communication. A European Perspective. 4. udg. Harlow: Pearson Education [5. udg. 2013]

Parente, Donald E. (2006). Advertising Campaign Strategy: A Guide for Marketing Communication Plans. 4. udg. Mason, South-Westen [ny udg. nov. 2013]