Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Fiske 1982/1990

Reference

Berlo, David K. (1960). The process of Communication: An introduction to Theory and Practice. New York: Holt, Rinehart and Winston

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Nyquist, Harry (1924). “Certain Factors Affecting Telegraph Speed.” Bell System Technical Journal, 3, s. 324-346