Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Ingunn Hagen
Reference

Alasuutari, Perrti (red.) (1999). Rethinking the Media Audience. The New Agenda. London: Sage

Baym, Nancy (2000). Tune in, log on. Soaps, fandom, and online community, Newbury Park, Calif.: Sage

Bruhn Jensen, Klaus (1986). Making Sense of the News. Towards a Theory and an Empirical Model of Reception for the Study of Mass Communication. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag [Disputats]

Bruhn Jensen, Klaus & Rosengren, Karl Erik (1990). “Five Traditions in Search of the Audience.” European Journal of Communication, 5 , (2-3), s. 207-239

Bruhn Jensen, Klaus (1991b). “When Is Meaning? Communication Theory, Pragmatism, and Mass Media Reception.” I: Anderson, James A. (red.). Communication Yearbook, 14. Newbury Park, Calif.: Sage, s. 3-32

Christensen, Christa Lykke (2003). Visuelle følelser – en undersøgelse af unges billedoplevelser. København: Samfundslitteratur

Corner, John (1991). “Meaning, Genre and Context. The Problematics of ‘Public Knowledge’ in the New Audience Research.” I: Curran James & Gurevitch Michael (red.). Mass Media and Society. London: Edward Arnold

Graham, Todd S. & Hajru, Auli (2011). “Reality TV as a trigger of everyday political talk in the net-based public sphere.” European Journal of Communication, 26 (1), s. 18-32

Hagen, Ingunn (1992). News viewing ideals and everyday practices. The ambivalences of watching Dagsrevyen. Bergen: Institutt for Medievitenskap, Universitetet i Bergen

Hagen, Ingunn (1998a). Medias Publikum. Frå mottakar til brukar? Oslo: Ad Notam Gyldendal

Hagen, Ingunn (1998b). “Creation of Socio-cultural Meaning. Media Reception Research and Cognitive Psychology.” I: Höijer, Birgitta & Werner, Anita (red.). Cultural Cognition. New Perspectives in Audience Theory. Göteborg: Nordicom, s. 59-73

Hagen, Ingunn (2003). “Being a computer user – what does that mean? A discussion about young people’s talk about computers and themselves.” I: Tufte, Thomas (red.). Medierne, minoriteterne og det multi-kulturelle samfund – skandinaviske perspektiver. Göteborg: Nordicom

Hagen, Ingunn (2001a). “Norway: Norwegian Memories of the Disney Universe.” I: Wasko, Janet; Phillips, Mark & Meehan, Eileen R. (red.). Dazzled by Disney? The Global Disney Audiences Project. London/New York: Leicester University Press

Hagen, Ingunn (2001b). “Kos eller kvalme? Seernes reaksjoner.” I: Bakøy, Eva & Syvertsen, Trine (red.). Sjekking på TV. Offentlig ydmykelse eller bare lek? En studie av Reisesjekken – programformat, deltakere, produsenter, sponsorer og publikum. Oslo: Unipub

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, (7). Genoptr. som “Encoding/Decoding” I: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Höijer, Birgitta (1998b). “Cognitive and Psycho-Dynamic Perspectives on Reception of Television Narration.” I: Höijer, Birgitta & Werner, Anita (red.) Cultural Cognition. New Perspectives in Media Audience Research. Göteborg: Nordicom

Höijer, Birgitta (1991). Lustfylld glömska, kreativ illusion och realitetsprövning. Om publikens tankeprocesser vid tittande på fiktion och fakta. I samarb m. Lilian Nowak. (Publik- och programforskning, 1991-15). Stockholm: Sveriges Radio

Höijer, Birgitta (1990b). “Studying Viewers’ Reception of Television Programmes. Theoretical and Methodological Considerations.” European Journal of Communication, 5 (1), March 1990, s. 29-57

Jauert, Per & Hoff, Jens (2005). “En ny fælled? Internettets rolle i lokal politisk kommunikation.” I: Hoff, Jens & Storgaard, Kresten (red.). Informationsteknologi og demokratisk innovation. Borgerdeltagelse, politisk kommunikation og offentlig styring. København: Samfundslitteratur, s. 12-57

Jensen, Iben (1991). Film, Kultur, Betydning – En tværkulturel receptionsanalyse af ’Yol’. (Reproserien (4), (1991). Inst. f. Kultursociologi, Københavns Universitet

Johansen, Stine L. (2007). “Toddlers Watching TV. A study on the role of electronic media in the everyday-lives of one to three year old children.”MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Mediebildung, 13

Jerslev, Anne (2004). Vi ses på TV. Medier og intimitet. København: Gyldendal

Livingstone, Sonia (2002). Young People and New Media. Childhood and the Changing Media Environment. London: Sage

Lull, James (red.) (1988). World Families Watch Television. Newbury Park, Calif./London: Sage

Morley, David (1980). The ’Nationwide’ Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute

Morley, David (1986). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. (Comedia series, 37). London: Comedia. [Genoptr. 2005, Routledge]

Rasmussen, Tove Arendt (1995). Actionfilm og drengekultur. Inst. f. Kommunikation, Aalborg Universitet. [Ph.d.-afhandling, 2. udg.]

Rydin, Ingegerd (red.) (2003). Media Fascinations. Perspectives on Young People’s Meaning Making. Göteborg: Nordicom

Schrøder, Kim (1984). “Et måleinstruments anvendelighed – om den ideologiske seismograf.” Massekultur & Medier, 12

Siggaard Jensen, Sisse (2008). “Acting and learning with avatars: Sense-making strategies of reflection in the virtual world of a massively user online role-playing game.” I: Drotner, Kirsten; Siggaard Jensen, Hans & Schrøder,Kim C. (red.). Informal learning and digital media. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing

Tufte, Thomas (red.) (2003). Medierne, minoriteterne og det multikulturelle samfund. Skandinaviske perspektiver. Göteborg: Nordicom