Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Per Jauert
Reference

Ala-Fossi, Marko; Lax, Stephen; O’Neill, Brian; Jauert, Per & Shaw, Helen (2008). “The Future of Radio is Still Digital – But Which One? Expert Perspectives and Future Scenarios for Radio Media in 2015.” Journal of Radio and Audio Media, 15 (1), 2008, s. 4-25

Höijer, Birgitta (1998). Det hörde vi allihop! Etermedierna och publiken under 1900-tallet. Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige

O'Neill, Brian; Ala-Fossi, Marko; Jauert, Per; Lax, Stephen & Shaw, Helen (red.) (2010). Digital Radio in Europe. Technologies, Industries and Cultures. Bristol: Intellect

Jauert, Per (1996). “Hjemmets vægge udvides.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk Mediehistorie. Bd. 2. 1880-1920 og 1920-1960. København: Samleren, s. 199-218. [Genoptr. København: Samfundslitteratur, 2003]

Jauert, Per (2008). “Fra broadcast til podcast – digital radio i Danmark.” I: Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 103-148

Lax, Stephen (2003). “The Prospects for Digital Radio. Policy and Technology for a new broadcasting System.” Information, Communication & Society, 6 (3), s. 326-349

Nyre, Lars (2008). Sound Media. From Live Journalism to Music Recording. London: Routledge

Winston, Brian (1998). Media, Technology and Society. A History: From the Telegraph to the Internet. London/New York: Routledge