Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Per Jauert
Supplerende læsning

Crisell 1986/1994

Reference

Crisell, Andrew (1986/1994). Understanding Radio. London: Routledge. [2. udg. 1994]

Hendy, David (2000). Radio in the Global Age. Cambridge: Polity

Jauert, Per (1997). “Radio i en tv–tid.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk Mediehistorie. Bd. 3. 1960-1995. København: Samleren, s. 178-199. [Genoptr. København: Samfundslitteratur, 2003]

Jauert, Per & Prehn, Ole (1995). Lokalradio og -tv. Nu og i fremtiden. København: Kulturministeriet

Jauert, Per (2003). “Policy Development in Danish Radio Broadcasting 1980-2002. Layers, Scenarios and the Public Service Remit.” I: Lowe, Gregory Ferrell & Hujanen, Taisto (red.). Broadcasting and Convergence. New Articulations of the Public Service Remit. Göteborg: Nordicom, s. 187-203