Radioens kanal- og programhistorie

Radioen programhistorie begynder ved etableringen af Statsradiofonien i 1925, som i det første år havde en sendetid på 945 timer, dvs. ca. 2½ time om dagen. I 1970 var tallet steget til 13.000 timer, dvs. ca. 35 pr. døgn. I 2015 sendte DR’s radiokanaler sammenlagt 105.000 timer om året, svarende til knap 290 timer i døgnet. Hvis man dertil lægger sendetimerne på radiokanaler uden for DR’s regi (lokalradioer og Radio 24syv) vil det samlede tal være langt højere.

I 1925/26 var fordelingen af sendetiden at 56% blev brugt til musik, 9% til nyheder og 35% til underholdning, kultur, reportager og andet. I løbet af årene har dette ændret sig, så i 2015 udgør musik 45% af den samlede sendetid, nyheder 15% og underholdning, kultur, reportager, debatprogrammer mv. 40%. Altså mindre musik, flere nyheder og andre programmer, men på den anden side en forholdsvis stabil fordeling trods den stærkt forøgede sendetid.

Frem til 1951 rådede radioen kun over en kanal, og den skulle rumme alle programtyper. Da radioens program 2 kom til i 1951, medførte det ikke umiddelbart de store ændringer i den samlede programflade. Der kom blot 3 timers radio mere. Men gradvist har programfladen udviklet sig, ikke mindst da P3 kom til i 1963 og P4 i 1992, således at P1 nu er en journalistisk baseret taleradiokanal, P2 hjemstedet for klassisk musik og koncerter, P3 popkanalen for de unge og P4 regionalradiokanalen med nyheder, magasinprogrammer og en bred populær musikprofil for de lidt mere modne lyttere.

Siden 2000 har DR åbnet og lukket en lang række specialkanaler på den digitale radioplatform DAB. Ud over P1, P2, P3 og P4 der også sendes som DAB-radio, har DR i 2018 følgende digitale radiokanaler: P5 der sender pop og quiz samt dansk populærmusik for det modne publikum; P6 Beat med rock og alternativ musik; P7 Mix med pop, P8 Jazz og DR Nyheder der løbende sender den seneste radionyhedsudsendelse.

I 2011 blev DR’s monopol på public service-radio brudt da Radio 24syv gik i luften med en programflade der ligesom DR’s P1 er domineret af journalistisk baseret taleradio, dog i en mere uformel udgave.

Et af de første mere omfattende bidrag til forskningen i radioens programhistorie er trebindsværket De musiske udsendelser. DR 1925-1975 (Nørgaard, Krebs & Wolsing 1975-78). Værket behandler ikke blot radio, men også tv. Radioen spiller dog en væsentlig rolle i fremstillingen, og gennem en række længere og især kortere bidrag fra medarbejdere og kulturpersonligheder gives der bl.a. en række analyser af radiodramatikkens udvikling, af radioens musikudsendelser og radiomusikken og af radioens underholdningsprogrammer. Selvom bidragene er af meget forskellig karakter – fra korte og anekdotiske til længere og mere analytiske – giver værket et nuanceret og informativt overblik over programudviklingen inden for det dramatiske, litterære og musiske område.

Tidligere bidrag til radioens programhistorie stammer primært fra Statsradiofoniens og senere Danmarks Radios jubilæumsbøger. Det gælder bl.a. Radiomusik gennem 15 AarRadio og Teater og Et Kig ind mellem Kulisserne, alle fra Breidahl og Rée (1940), samt Pressens Radioavis. Oprindelse, Udvikling, Status fra Christiansen, Rée & Rosenkjær (1950). Nyere bidrag er bl.a. Gunnar Hallingbergs fremstilling af radiodramaets udvikling i Sverige fra 1967 og Ib Bondebjergs klassiske artikel om radiomontagens udvikling, “Den sociologiske og visuelle lyd” (1990) samt dele af fremstillingen i Dansk mediehistorie 1-4 (Bruhn Jensen 1996-1997/2003/2015), der imidlertid anlægger et bredere synspunkt, som også inddrager samspillet mellem de forskellige medier.

I Sverige er der under projektet “Stiftelsen Etermedierna i Sverige. Om radions och televisionens historia 1925-1990” udkommet en række programhistoriske monografier, hvor radioens programhistorie spiller en væsentlig rolle. Det gælder Peter Dahlén: Från Vasaloppet til Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925-1995 (1999), Monica Djerf-Pierre & Lennart Weibull: Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och tv under 1900-tallet (2001), Karin Nordberg: Folkhemmets Röst. Radion som folkbildare 1925-1950 (1998) og Dag Nordmark: Finrummet och lekstugan. Om kulturutbudet i radio och tv (1999). Fra England skal også nævnes Paddy Scannell og Davis Cardiff: A Social History of British Broadcasting. Volume One 1922-1939. Serving the Nation fra 1991.

Et af de seneste programhistoriske studier i Danmark er Radiomontagen og dens rødder. Et studie i den danske radiomontage og dens radiofoniske genreforudsætninger fra (Poulsen 2006). Denne bog giver en grundig og indgående behandling af den programhistoriske udvikling af radioens hørebilleder og litterære tekstmontager fra 1930’erne, feature-udsendelserne fra 1940’erne og 50’erne og i forlængelse heraf radiomontagens udvikling op til ca. 1980.

(2018)

Forfatter Ib Poulsen
Reference

Bondebjerg, Ib (1990). “Den sociologiske og visuelle lyd.” Mediekultur, 14, s. 18-46

Breidahl, Axel & Rée, Knud (red.) (1940). Danmarks Radio – Den danske Statsradiofoni gennem 15 Aar. København: Chr. Erichsen

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (1996-1997/2003/15). Dansk mediehistorie. Bd. 1-4. [Bd. 1-3. 1: Mediernes forhistorie 1840-1880. 2: 1880-1960. 3. 1960-1995. København: Samleren (1996-1997). Bd. 4.: 1995-2015. København: Samfundslitteratur (2015). Bd. 1-4 genoptr. samlet København: Samfundslitteratur (2003/15)]

Christiansen, Ernst; Rée, Knud & Rosenkjær, Jens (red.) (1950). Statsradiofonien: 1925-1950. København: Gyldendal

Dahlén, Peter (1999). Från Vasaloppet til Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925-1995. Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige. [Disputats; Göteborg] Stockholm: Prisma

Djerf-Pierre, Monika & Weibull, Lennart (2001). Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och tv under 1900-tallet. Stiftelsen Etermedierna i Sverige. Stockholm: Prisma [Med dvd]

Hallingberg, Gunnar (1967). Radiodramat. Svensk hörspilsdiktning – backgrund, utvekling och formvärld. Stockholm: Sveriges Radios Förlag

Nordberg, Karin (1998). Folkhemmets Röst. Radion som folkbildare 1925-1950. Stockholm: Symposion

Nordmark, Dag (1999). Finrummet och lekstugan. Om kulturutbudet i radio och tv. Stiftelsen Etermedierna i Sverige. Stockholm: Prisma

Nørgaard, Felix; Krebs, Harald & Wolsing, Waldemar (red.) (1975-78). De musiske udsendelser. DR 1925-1975. Radioteater, Musik, TV-teater. Bd. 1-3. Billedred. Jytte Wiingaard. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Poulsen, Ib (2006). Radiomontagen og dens rødder. Et studie i den danske radiomontage med vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger. København: Samfundslitteratur

Scannell, Paddy & Cardiff, David (1991). A Social History of British Broadcasting. Volume One: 1922-1939: Serving the Nation. Oxford: Blackwell