Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Per Jauert
Supplerende læsning

Banke, Michelsen & Rahbek 2004

Reference

Banke, Lars M.; Michelsen, Maiken & Rahbek, Pernille (2004). Radio- og tv-lovgivning. København: Thomson/Gad Jura

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (2007). [Bekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 af Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed]