Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Marianne Hansen
Supplerende læsning

Bro 2004; Haas 2007

Reference

Bro, Peter (2004). Aktionsjournalistik. Holdningen, historien og håndværket. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Haas, Tanni (2007). The pursuit of public journalism. Theory, practice, and criticism. London: Routledge

Schaffer, Jan & Miller, Edward D. ([u.å.]). Civic Journalism: Six Case Studies. Reported by Staci D. Kramer. A Joint Report by The Pew Center for Civic Journalism and The Poynter Institute for Media Studies. [Web-publ. <http://pewcenter.org/doingcj/pubs/cases/index.html> (Set 08.09.13)]