Public affairs

Som praksis handler public affairs om organisatoriske funktioner og aktiviteter, der søger at påvirke både offentlig politik til organisationernes fordel og at sikre, at aktuelle samfundsproblematikker er reflekterede i organisationens interne tænkning. Public affairs-aktiviteter har dermed til formål på den ene side at beskytte organisationen mod eksterne udfordringer eller at påvirke dem, en proces kaldet “buffering” (Meznar & Nigh 1995). På den anden side kan public affairs forstås som en brobygning (“bridging”) (Meznar & Nigh 1995) mellem organisationen og dens omverdens respektive interesser, hvorved organisationen promoverer intern tilpasning til udfordrende eksterne omstændigheder.

Ud over brobygning har forskere fremhævet værdien af at bygge langsigtede relationer med regeringer på tværs af en række public policy-problematikker.

Omfanget af public affairs-aktiviteter er et omstridt emne blandt forskere, og kan omfatte relationer med regeringer, issues management, krisemanagement, public relations, samfundsrelationer, samt filantropi. Især som professionel praksis kan skillelinjerne mellem disse aMcGrath m.fl. 2010ktiviteter være uklare og tilmed inkludere medie-relationer og CSR-aktiviteter. På den baggrund er det ikke overraskende, at nogle forskere har defineret public affairs meget bredt, således at det inkluderer “all corporation functions related to the management of an organization’s reputation with external audiences – usually including lobbying or government relations, media relations, issues management, and community relations” (McGrath, Moss & Harris 2010: 337). Ligeledes har forskere nogle gange sidestillet begrebet public affairs med begreber fra andre beslægtede discipliner så som lobbyisme og public relations (Armstrong 1982; Grunig & Grunig 2001).

(2018)

Supplerende læsning

McGrath m.fl. 2010

Reference

Armstrong, Richard (1982). “What is public affairs?” I: Nagelschmidt, Joseph (red.). The Public Affairs Handbook. New York: American Management Association, s. 3-7

Grunig, James & Grunig, Larissa (2001). Guidelines for Formative and Evaluative Research in Public Affairs: A Report for the Department of Energy Office of Science. College Park: Department of Communication, University of Maryland

McGrath, Conor; Moss, Danny & Harris, Phil (2010). “The evolving discipline of public affairs.” Journal of Public Affairs, 10 (4), s. 335-352

Meznar, Martin & Nigh, Douglas (1995). “Buffer or bridge? Environmental and organizational determinants of public affairs activities in American firms.” Academy of Management Journal, 38 (4), s. 975-996