Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Lacan, Jacques (1966). Ecrits. Paris: Seuil. [Udv. udg. i 2 bd., 1970-71] [Da. overs. i uddrag (1973)]

Lacan, Jacques (1973). Det ubevidste sprog. Psykoanalytiske skrifter. Udv. og overs. af Per Aage Brandt. København: Rhodos

Metz, Christian  (1977). Le signifiant imaginaire. Paris: Union Générale d’éditions [Eng. overs. 1981]

Metz, Christian  (1981). The imaginary signifier. Psychoanalysis and the cinema. Overs. af Celia Britton m. fl. Bloomington: Indiana University Press

Mulvey, Laura (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen, 16 (3), s. 6-18. [Mange genoptr. Da. overs. (1991): “Skuelysten og den fortællende film.” Tryllelygten, 1]

Schubart, Rikke (1993). I lyst og død. Fra Frankenstein til splatterfilm. København: Borgen.

Žižek, Slavoj (1992). Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and Out. New York/London: Routledge [2. udg. 2001; genoptr. som Routledge Classic, 2008]