Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Vestergaard
Supplerende læsning

Hansen, E. 1993, Wille 2007

Reference

Hansen, Erik (1993). Rigtigt dansk. 2. udg. København: Hans Reitzel

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur