Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Roy Langer
Se også Medielovgivning
Supplerende læsning

Langer, R. 2006, Newell, Salmon & Chang 2006, Puff 2009, Segrave 2004

Reference

Langer, Roy (2006). “Produktplaceringer.” I: Grønholdt, Lars; Hansen, Flemming & Bech Christensen, Lars  (red.). Markedskommunikation. Bd. 2. Danske reklamemedier. København: Samfundslitteratur, s. 263-291

Newell, Jay; Salmon, Charles T. & Chang, Susan (2006). “The Hidden History of Product Placement.” Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50 (4), s. 575-594

Puff, Alexandra (2009). Product Placement. Die rechtlichen Aspekte der Produktplatzierung. Baden-Baden: Nomos

Segrave, Kerry (2004). Product Placement in Hollywood Films. A History. Jefferson, N.C.: McFarland