Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Andersen, Eigil; Bechsgaard, Ulla; Hørby, Lars; Laursen, Klaus; Mortensen, Frands; Shelde, Lars; Simonsen, Kurt; Sinnbeck, Jens-Erik; Stubkjær, Jens; Nordahl Svendsen, Erik & Westberg, Niels (1977). Ikke et ord om Ytringsfrihed. Rapport om journalisters arbejdsvilkår på danske dagblade. Aarhus: Modtryk

Boczkowski, Pablo (2004). Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers. Cambridge, Mass.: MIT Press

Breed, Warren (1955). “Social Control in the Newsroom: A Functional Analysis.” Social Forces 33 (4) (May 1955), s. 326-335

Cottle, Simon (1998a). “Participant Observation: Researching the News Production.” I: Hansen, Anders; Cottle, Simon; Negrine, Ralph & Newbold, Chris. Mass Communication Research Methods. Basingsstoke: Macmillan

Cottle, Simon (2000). “New(s) Times. Towards a ’Second Wave’ of News Ethnography.” The European Journal of Communication Research 25, s. 19-41

Cottle, Simon (red.) (2003). Media Organization and Production. London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage

Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne (1996). Journalistikens etiska problem. Stockholm: Raben Prisma

Ericson, Richard V.; Baranek, Patricia M. & Chan, Janet B.L. (1987). Visualizing Deviance. A Study of News Organisation. Toronto: University of Toronto Press

Ericson, Richard V.; Baranek, Patricia M. & Chan, Janet B.L. (1989). Negotiating Control. A Study of News Sources. Toronto: University of Toronto Press

Esser, Frank (1998). “Editorial Structures and Work Principles in British and German Newsrooms.” European Journal of Communication 13, s. 375-405

Gans, Herbert J. (1979). Deciding What’s News. A study of CBS evening news, NBC nightly news, Newsweek, and Time. New York: Pantheon/Random House

Glasgow University Media Group (1976). Bad News. London: Routledge & Kegan Paul

Golding, Peter & Elliott, Philip (1979). Making the News. London/New York: Longman

Graffman, Katarina (2002). Kommersiell mediekultur. Et etnografisk studie af TV-producenter och TV-produktion. Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala Universitet. [Doktorsavhandling]

Gravengaard, Gitte (2010). Journalistik i praksis. Valg og fravalg af nyhedsideer. (Medier, kommunikation, journalistik, 1). København: Samfundslitteratur

Gynnild, Astri (2006). Creative Cycling in the News Profession. A Grounded Theory. Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen. [Ph.d.-afhandling]

Hannerz, Ulf (2004). Foreign News. Exploring the World of Foreign Correspondents. Chicago: University of Chicago Press

Helland, Knut (1995). Public Service and Commercial News. Contexts of Production Genre Conventions and Textual Claims in Television. Bergen: Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen

Helland, Knut (2003). Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM. Bergen: Fagbokforlaget

Hultén, Lars J. (1999). Orden och Pengarna. Om kamp og kapitulation inom journalistiken. Stockholm: Natur och Kultur

Josephi, Beate (2001). “Entering the Newsroom: What Rite of Passage?” European Journal of Communication, 26, s. 181-195

Kjus, Yngvar (2008). Event media – television production crossing media boundaries. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo [Doktorafhandling]

Klausen, Arne Martin (1986). Med Dagbladet til tabloid. En studie i dilemmaet “børs og katedral”. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Löfgren Nilsson, Monica (1999). På Bladet, Kuriren & Allehanda. Om ideal och organiseringsprinciper i den redaktionella vardagen. Institutionen for Journalistik og Masskommunikation, Göteborgs Universitet. [Doktorafhandling.]

Møller Hartley, Jannie (2011). Radikalisering af kampzonen – en analyse af netjournalistisk selvforståelse i spændingsfeltet mellem idealer og publikum. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. Roskilde Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Paterson, Chris & Domingo, David (red.) (2008). Making Online News: The Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang

Paterson, Chris & Domingo, David (red.) (2011). Making Online News: Volume 2: Newsroom Ethnographies in the Second Decade of Internet Journalism. (Digital Formations). New York: Peter Lang

Pedelty, Mark (1995). War Stories. The Culture of Foreign Correspondents. London: Routledge

Pittelkow, Ralf (1986). TV AVISEN set indefra. København: Danmarks Radio

Prehn, Ole & Byskov Nielsen, Jonna (1979). TV AVISEN. Samfundsmæssig baggrund og produktionelle forhold. Nordisk Institut, Aarhus Universitet. [Hovedfagsspeciale]

Puijk, Roel (1990). Virkeligheter i NRK. Programproduksjon i fjernsynets Opplysningsavdeling. Lillehammer. [Dr.Philos-avhandling]

Sand, Gunnar & Helland, Knut (1998). Bak TV-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV 2. Bergen: Fagbokforlaget

Schlesinger, Philip (1978). Putting ‘reality’ together. BBC News. London: Methuen [2. udg. 1987]

Schudson, Michael (2003). The Sociology of News. New York: Norton

Schultz, Ida (2006b). Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis. København: Samfundslitteratur

Tuchman, Gaye (1978). Making News. A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press

Tuchman, Gaye (2002). “The Production of News.” I: Bruhn Jensen, Klaus & Jankowski, Nicholas W.(red.). A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. London: Routledge

Tunstall, Jeremy (1971). Journalists at Work. Specialist Correspondents: Their News Organizations, News sources, and Competitor-Collegues. London: Constable

White, David Manning (1950). “The ‘Gate Keeper’. A Case Study in the Selection of News.” Journalism Quarterly 27, s. 383-396