Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Jørgensen, O. 2007, 2008, 2011

Reference

Jørgensen, Oluf (2007). Det handler om ytringsfrihed. Mediejura. 2. udg. Aarhus: Ajour [Ny udg. Jørgensen, O. 2011]

Jørgensen, Oluf (red.) (2008). Styring eller frihed? Regulering, etik og kontrol. (Public service - medier og demokrati). Aarhus: Ajour

Jørgensen, Oluf (2011). Mediejura. Det handler om informations- og ytringsfrihed. Aarhus: Ajour